המלצות מלקוחותינו

הנה כמה חוות דעת על עבודתנו ממס' לקוחות מרוצים- בעיקר נציגות, יותר חשוב כנראה

מכיל פלץ

דיירי ישעיהו הנביא 18 , מודיעין

דורינה פרנקל

בפרויקט הרחבת המרפסות ברח' גרינשפן 6 פתח תקווה – בניין בן 16 קומות עם 56 דיירים.

יהודה יוסף

פרויקט הוספת 12 מרפסות מפלדה בפרויקט בן אליעזר 50 ברמת גן- מרפסת בת 15 מר' כולל עבודות שיפוץ לובי הבניין ושיפוץ החזיתות.

אמיר כהן

פרויקט של הרחבת מרפסות בבניין בן 20 קומות עם 84 מרפסות

ענת רג'ואן

פרויקט הרחבת מרפסות בבניין בן 16 קומות עם 56 דירות ברח' גרינשפן 6 פתח תקווה

אליהו יצחק

פרויקט 6 מרפסות ברח' פני הגבעה 24 ברמת גן.
פרויקט של הוספת מרפסות מפלדה וכמו כן הוספת מעלית חיצונית לבניין, שיפוץ חזיתות הבניין ושיפוץ הלובי.